Siirry sisältöön
VALIKKO
Ruukin Yrityspuisto Oy | Ahlströmintie 1 F | 92400 Ruukki | puh. 0440 808256
Tekstikoko A A     etusivulle

Kaukolämpö

Tiedote kaukolämpötoiminnasta

Kuntalain muutos (23.8.2013/626) aiheuttaa muutoksia Siikajoen kunnan kaukolämpötoimintaan. Kaukolämpötoiminta liitetään Ruukin Yrityspuisto Oy:hyn vuoden 2015 alusta alkaen. Lämmön jakelu jatkuu normaalista yhtiöittämisen myötä.


Seuraavat Siikajoen kunnan kolme lämpölaitosta siirtyvät Ruukin Yrityspuisto Oy:n hallintaan.

1. Paavolan lämpölaitos
2. Ruukin lämpölaitos
3. Siikajoen lämpölaitos

Kaukolämmön hinta muodostuu muun muassa materiaaleista ja palveluista, henkilöstökuluista, liiketoiminnan muista kuluista sekä poistoista. Investointeihin ei ole aiemmin kerätty varoja, vaan hyöty on käytetty suoraan asiakkaille. Turpeen ja hakkeen hinnat ovat nousseet useita kymmeniä prosentteja viiden vuoden aikana. Myös polttoainevero ja päästökauppa nostavat hintaa.

Kaukolämmön hinnoittelu

Kaukolämpöhinnoittelu perustuu kolmeen tariffipohjaiseen maksuun:

1. Liittymismaksu on kertaluonteinen maksu, jonka asiakas maksaa liittyessään kaukolämmön piiriin. Se määräytyy asiakkaan sopimusvesivirran perusteella tariffin mukaisesti. Liittymismaksu sisältää 20 metrin liittymisjohdon rakentamisen. Sen ylittävä osuus korottaa liittymismaksua todellisten rakennuskustannusten mukaisesti, jotka laskutetaan erillislaskulla.

2. Perusmaksu on vuotuinen kiinteä tariffin mukainen maksu, joka määräytyy asiakkaan sopimusvesivirran perusteella. Se veloitetaan osissa, laskutuskausittain.

3. Energiamaksu on tariffin mukainen maksu, joka peritään kulutetusta energiasta, kiinteistöön asennettavan energiamittarin lukemien perusteella. Maksu perustuu yksikköhintaan.

Liittymismaksutariffi, Ruukki

Sopimusvesivirta, V (m3/h)

Liittymismaksu € (alv 0%)

0,00 – 0,50

k*N*(875 + 4373*V), pienin V= 0,32 m3/h

0,51 – 1,50

k*N*(1094 + 3936*V)

1,51 – 4,00

k*N*(2406 + 3062*V)

4,01 – 10,00

k*N*(5904 + 2187*V)

> 10,01

k*N*(14650 + 1312*V)

Liittymismaksutariffin k-kertoimen arvo päätetään kaukolämpöverkon investointikustannusten sekä kaukolämmön tulorakenteen mukaan.
N-kertoimen arvo päätetään kiinteistökohtaisesti.
Perittävään liittymismaksuun ei lisätä arvonlisäveroa.
Lisäliittymistä tai olemassa olevan liittymän suurentamisesta saa lisätietoa Ruukin Yrityspuistosta.

Perusmaksutariffi, Ruukki

Sopimusvesivirta, V (m3/h)

Perusmaksu €/a (alv 0%)

0,00 – 0,50

k*k2*(51 + 976*V), pienin V= 0,20 m3/h

0,51 – 1,50

k*k2*(85 + 909*V)

1,51 – 4,00

k*k2*(589 + 572*V)

4,01 – 10,00

k*k2*(993 + 471*V)

> 10,01

k*k2*(3684 + 202*V)

Perusmaksutariffin k-kertoimen arvo päätetään investointikustannusten ja kaukolämmön tulorakenteen mukaan,
k = 2,49 (1.2.2015 alkaen).
k2- kertoimen arvo päätetään kiinteistökohtaisesti.
Edellä laskettuun perusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero

Energiamaksutariffi, Ruukki ja Siikajoenkylä

Lämpökeskus

Korotus %

Maksu €/MWh (alv 24%)

Ruukki

0

68,65

Siikajoenkylä

5

84,98

Liittymismaksutariffi, Paavola

Sopimusvesivirta, V (m3/h)

Liittymismaksu € (alv 0%)

0,00 – 0,50

k*N*(875 + 4373*V), pienin V= 0,24 m3/h

0,51 – 1,50

k*N*(1094 + 3936*V)

1,51 – 4,00

k*N*(2406 + 3062*V)

4,01 – 10,00

k*N*(5904 + 2187*V)

> 10,01

k*N*(14650 + 1312*V)

Liittymismaksutariffin k-kertoimen arvo päätetään kaukolämpöverkon investointikustannusten sekä kaukolämmön tulorakenteen mukaan.
N-kertoimen arvo päätetään kiinteistökohtaisesti.
Perittävään liittymismaksuun ei lisätä arvonlisäveroa.
Lisäliittymistä tai olemassa olevan liittymän suurentamisesta saa lisätietoa Ruukin Yrityspuistosta.

Perusmaksutariffi, Paavola

Sopimusvesivirta, V (m3/h)

Perusmaksu €/a (alv 0%)

0,00 – 0,50

k*k2(51 + 976*V), pienin V= 0,20 m3/h

0,51 – 1,50

k*k2(85 + 909*V)

1,51 – 4,00

k*k2(589 + 572*V)

4,01 – 10,00

k*k2(993 + 471*V)

> 10,01

k*k2(3684 + 202*V)

Perusmaksutariffin k-kertoimen arvon päätetään investointikustannusten ja kaukolämmön tulorakenteen mukaan,
k = 0,09*1,51 (1.4.2016 alkaen).
k2- kertoimen arvo päätetään kiinteistökohtaisesti.
Edellä laskettuun perusmaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero

Energiamaksutariffi, Paavola

Lämpölaitos

Korotus %

Maksu €/MWh (alv 24%)

Paavola

9

86,11

Ruukin Yrityspuisto Oy:n palveluhinnasto 1.12.2015

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %

Tuote

Asiakirjamaksu; selvitys, todistus, kopiot, tulosteet 10 €

Käyttöraportti, kaukolämpö ja sähkö 40 € / kohde

Sopimustietojen selvitystyö 35 € / h

Sopimustietoja (sopimuksen voimassaoloaika, päättymishetki ym.)
koskeva selvitystyö veloitetaan henkilöpalveluna

Laskutus odotusajasta, jos sovittuna aikana ei päästä 35 € / h
lämmönjakohuoneeseen

Viivästysmaksu, maksumuistutus, katkaisuvaroitus 5 €
viivästyskorko Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron mukainen
perintätoimisto laskuttaa oman taksansa mukaan

Ylimääräinen energiakäytön tarkastuskäynti 35 € / h + km-korvaus

Ylimääräinen mittarinluku 35 € / h + km-korvaus

Palvelu, jota ei ole mainittu palveluhinnastossa 35 € / h + km-korvaus

Lämmön kytkennät ja katkaisut maksun viivästymisen tms. vuoksi veloitetaan erikseen.